Jerzy Łuczak - Artysta niezwykły

[wstecz]

Sportowiec i trener

Sport jest drugą pasją, a właściwie drugą częścią życia Jerzego Łuczaka. Wieloletnie uprawianie zapasów, uzyskanie uprawnień instruktorskich powoduje, że sport - zwłaszcza zapasy - są od zawsze ważną częścią życia i osobowości Łuczaka. Jako trener próbuje wychować młodzież i zapalić ją do tej umiłowanej dyscypliny sportu. Uważa, że sport dał mu siłę do pokonywania również pozasportowych przeciwności losu. Pozwala powstawać od nowa i szukać w życiu jaśniejszych stron. Zapaśnicy to ludzie twardzi, ukształtowani moralnie. Tacy, na których można liczyć w trudnych chwilach. Dlatego od wielu lat jest członkiem Zarządu Klubu Sportowego Sobieski w Poznaniu, a z klubem tym przeżywa jego sukcesy i porażki. Czasami zdarza się, że emocje wynikające z zapasów przelewa na płótno... Fach trenerski dał Jerzemu Łuczakowi jeszcze jedną umiejętność - masażu terapeutycznego. Dzisiaj wielu ludzi z wdzięcznością wspomina masaże, które ulżyły w niejednym cierpieniu.