Jerzy Łuczak - receznje

Przestrzeń tajemnicy (Maciej MAZUREK)

Jerzy Łuczak jest artystą patetycznym. Twórcą, dla którego porządek uczuć zaklęty w dziele sztuki jest czymś wartościowszym niż konceptualny zamysł. Dzieło sztuki winno wpływać najpierw na emocje, i dopiero w drugiej kolejności na porządkujący wszystko intelekt. Winno wzbudzać metafizyczne tęsknoty. l powinno być piękne. Łuczak poszukuje świętej przestrzeni, która jest równoległą... [więcej]

Szepty we mgle (Barbara Gałężewska)

Słowa tych modlitw nie są wypowiadane w świątyni, przez klęczącego, pełnego pokory, wyciszonego i głuchego na wrzawę świata mnicha. Nie są też ostentacyjnymi krzykami tłumnych demonstracji. Jerzy Łuczak swoje rysunki tworzy z pokorą, ze świadomością swojej i ich ułomności, niedoskonałości. Emanuje od nich dziwna moc, wynikająca być może, z odkrycia przed innymi ludźmi własnej... [więcej]

2 / 2